บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ท่อ LDPE และแผ่น HDPE Geomembrane ชั้นนำในประเทศไทย

 

บริษัทฯ ได้ทำการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE และท่อ LDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TGG” และ แผ่น HDPE Geomembrane (PE Sheet) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “HITEX” โดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 30 ปีเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำให้เรา เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

 

ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจในคุณภาพ เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต และมีการควบคุมคุณภาพ โดยทีมวิศวกร และทีมงานทางเทคนิคผู้ชำนาญการ อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การคัดสรรและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมมาตรฐานระหว่างการผลิต การตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดส่ง รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทุกประเภทที่ผลิตโดย บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด จึงถูกต้องตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากสถาบันกลางที่ได้รับการยอมรับ

isologo_fx

MILESTONES

ก่อตั้งบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตท่อ สายยาง และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ณ โรงงานแห่งแรก ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
.
.

ขยายธุรกิจมาสู่ การผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE
.
.
.

ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001
มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สินค้า
ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ ในระดับสากล
.

ย้ายมายังพื้นที่โรงงานแห่งที่ 2 พื้นที่125 ไร่ ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานีโดยขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการ
ของ ประเทศในด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
.

เพิ่มสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ HDPE Geomembrane เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อวิกฤตด้านการขาดแคลนน้ำของประเทศ
ได้ดียิ่งขึ้น
.

ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงงานผลิตISO14001 โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ
.

WHY US

QUALITY CONTROL & ASSURANCE

         ทุกขั้นตอนคือคุณภาพ ทุกกระบวนการคือมาตรฐาน บริษัท ไทยก้าวไกลเราให้ความสำคัญกับคำว่าคุณภาพ เราจึงเข้มงวด
และคัดสรรวัตถุดิบ เครื่องจักร เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตท่อและอุปกรณ์ที่มีความสมบูรณ์
ทั้งในด้านการใช้งาน คุณสมบัติ และอายุการใช้งานให้สามารถตอบสนองความต้องการ และตอบแทนความไว้วางใจ ที่ลูกค้ามีต่อเรา

CERTIFICATE

                      ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้า โดยเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่สินค้าของเราได้ถูกนำไปใช้งานในโครงการต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน