เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการฟาร์มโซล่าเซลล์
ที่ตั้ง : อำเภอไทรใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า CLASS I Ø 32, 40 , 50, 63, 75, 90, 110 มม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการงานปูบ่อ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 1.5 มม. จำนวน 800 ตารางเมตร
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงขยายประปา
ที่ตั้ง : จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 500 มม.      21,650 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 400 มม.       3,700 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 315 มม.     19,100 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 225 มม.       5,820 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โซลาร์โก
ที่ตั้ง : อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN6.3 Ø 110 มม. 5,000 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN8 Ø 32 มม. 25,000 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN8 Ø 63 มม. 4,300 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN8 Ø 90 มม. 1,000 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการเดินระบบท่อภายในโรงงานอยุธยากล๊าส
ที่ตั้ง : อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN10 PE100 Ø 160 มม. 84 ม.
ท่อ HDPE PN10 PE100 Ø 110 มม. 532 ม.
ท่อ HDPE PN12.5 PE100 Ø 90 มม. 102 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : การท่าอากาศยาน
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงสนามบินภูเก็ต
ที่ตั้ง : จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า Class I Ø 160 มม. 9,000 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า Class I Ø 75 มม. 2,400 ม.
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.