เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำผนัง 2 ชั้น (HDPE 2 Layer)
หน่วยงาน : กองทัพเรือ
ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ
ที่ตั้ง : อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด : ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 63มม. 900ม.
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 160มม. 2,508ม.
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 200มม. 6,408ม.
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 315มม. 5,604ม. 
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ชื่อโครงการ : โครงการคลองระบายน้ำ ศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ
ที่ตั้ง : จังหวัดลำปาง
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 2.00 มม. 11,760 ตารางเมตร
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 1.50 มม. 14,560 ตารางเมตร
Geomembrane ความหนา 2.00 มม. 11,760 ตารางเมตร
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : บริษัท อำพลฟู้ดส์ จำกัด
ชื่อโครงการ : งานบ่อก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 1.25 มม. 12,000 ตารางเมตร 
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 8
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างงานแก้มลิง หนองก้างปลา พร้อมระบบสูบน้ำ เฟส 3
ที่ตั้ง : อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN8 PE100 Ø 900มม. 1,020ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : บริษัท ซันเอดิสัน จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Electric Plant for SPP2)
ที่ตั้ง : จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN6.3 Ø 125มม. 4,320ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : บริษัท ล้านช้าง มิเนอรัล จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการ Decant Replacement Line (Tender PRO-SEPON-2012-0001)
ที่ตั้ง : ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN12.5  PE100 Ø 630 มม. 10,008 ม.
ท่อ HDPE PN12.5  PE100 Ø 450 มม. 300 ม.
ท่อ HDPE PN12.5  PE100 Ø 315 มม. 720 ม.
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.