เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : บริษัท ล้านช้าง มิเนอรัล จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการ Khong Pit Extension Line
ที่ตั้ง : ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN8 PE100 Ø 315 มม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี
ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN6.3 Ø 160 มม. 2,076 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 Ø 225 มม. 6,912 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 Ø 315 มม. 10,500 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 Ø 400 มม. 8,016 ม.
ท่อ HDPE PN6.3 Ø 630 มม. 3,468 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN10 Ø 560 มม. 708 ม.
ท่อ HDPE PN10 Ø 250 มม. 432 ม.
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.