เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE

อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบท่อน้ำ ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำจะต้องอาศัยอุปกรณ์ข้อต่อที่ดีมีคุณภาพ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด สามารถผลิตอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำได้หลายรูปแบบ เหมาะกับงานประเภทต่างๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-1,200 มม. อีกทั้งยังมีทีมงานวิศวกรที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ของบริษัทสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด มีอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE สำหรับงานต่อระบบท่อน้ำอย่างครบถ้วนดังนี้

1. อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE แบบเชื่อม (Fabricated Butt Fusion Fittings)
     - ข้องอ 90o,60o,45o และ 30o แบบเชื่อม
     - สามทางฉากแบบเชื่อม
     - สามทางลดแบบเชื่อม
     - สามทางวายแบบเชื่อม
     - สามทางวายลดแบบเชื่อม
     - สามทางทีวายแบบเชื่อม
     - สามทางทีวายลดแบบเชื่อม
     - ข้อลดกลม / ข้อลดกลมคอยาวแบบเชื่อม
2. อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE แบบเชื่อม ISO4427 (ISO4427 Fabricated Butt Fusion Fittings)
3. อุปกรณ์ท่อโค้งประปาแบบดัด (Sweep Bend)
     - ข้องอ 90o,60o,45o และ 30o แบบดัด
4. อุปกรณ์ข้อต่อแบบสวมอัด คอมเพรสชั่น (Compression Fittings)
5. อุปกรณ์ข้อต่อแบบฉีด อินเจ็คชั่น โมลด์ (Injection Mould Fittings)
6. อุปกรณ์ข้อต่อแบบซ็อคเก็ต ฟิวชั่น (Socket Fusion Fittings)
7. อุปกรณ์ข้อต่อแบบอิเล็คโตร ฟิวชั่น (Electro Fusion Fittings)

   
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.