เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
ท่อ HDPE เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากคุณสมบัติทางวัตถุที่ดีเยี่ยมแล้ว HDPE ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ดังนี้

HDPE ทนต่อการเจริญเติบโตทางชีวภาพและการกร่อน การกร่อนเป็นปัญหาที่มีความสูญเสียมากต่อระบบท่อเหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งข้างในและข้างนอกท่อ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพไฮดรอลิก เมืองหลายเมืองบำบัดน้ำเพื่อช่วยให้เกิดสนิมช้าลง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ในท่อเหล็ก ที่อื่นๆเลือกจะใช้วิธีค่าใช้จ่ายสูงอย่างการป้องกันสนิมด้วยแคโธดิก เคลือบพลาสติก หรือการครอบท่อเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของท่อ ต่างกับวัสดุโครงสร้างเหล็กทั่วไป ท่อ HDPE จะไม่ขึ้นสนิมและไม่กร่อน

ความยืดหยุ่นของ HDPE นั้น เมื่อร่วมกันกับการใช้ความร้อนในการต่อท่อ หมายถึงความต้องการซ่อมบำรุงที่น้อยลง วัสดุท่อทั่วไปจะต่อกันโดยใช้ข้อต่อ หัวจุก หรือตัวเชื่อมแบบกลไก และทั้งหมดนี้ต่างก็ทราบกันดีว่าเป็นปัจจัยให้เกิดการรั่วได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้มีการสูญเสียทรัพยากรเท่านั้น แต่ท่อที่รั่วนั้นยังทำให้เมืองสูญเสียงบประมาณอีกด้วย ระบบท่อ HDPE สามารถเชื่อมกันด้วยความร้อน ทำให้ได้จุดต่อถาวรที่ปราศจากการรั่ว

ระบบท่อแต่เดิมจะติดตั้งโดยการตัดเปิด (ขุดหลุม) ทำให้เกิดการติดขัดและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม HDPE สามารถติดตั้งด้วยวิธีดั้งเดิมนี้ หรือใช้เทคโนโลยีดันท่อลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนก็ได้ ในการติดตั้งแบบสอดท่อ คุณสมบัติวัตถุของท่อ HDPE นี้ทำให้คุณใช้ท่อที่เล็กลงซึ่งทำให้ผลลกระทบต่อพื้นดินน้อยลงกว่าสินค้าท่ออื่นๆ ท่อ HDPE สามารถติดตั้งด้วยเทคโนโลยีสอดท่อใต้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ ถนน หรือเส้นทางต่างๆ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสาธารณะได้

ท่อ HDPE เชื่อมกันด้วยความร้อนซึ่งทำให้เกิดรอยต่อที่ปราศจากการรั่ว การเชื่อมด้วยความร้อนต้องใช้การทำความร้อนบนพื้นผิว HDPE ทั้งสองและนำมาต่อกันให้เชื่อมกันเป็นชิ้นเดียว ถาวร และเป็นระบบที่ไร้รอยรั่ว ไม่เหมือนกับกระบวนการเชื่อมสำหรับท่อพลาสติกอื่นๆ การเชื่อมของ HDPE นั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว และถูกใช้ในอุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ตัวอย่างเช่น 95% ของผู้จำหน่ายแก๊ซทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ได้ใช้การเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนด้วยความร้อน การรวมท่อ HDPE นั้นไม่ยาก และบุคคลสามารถฝึกในระหว่างกระบวนการได้เช่นกัน

HDPE ไม่ก่อให้เกิดสารใดๆในระดับที่เป็นอันตรายสู่อากาศ พื้นดิน หรือสู่น้ำ ในระหว่างการผลิต หรือระหว่างการเชื่อม

ท่อ HDPE สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่เป็นท่อปราศจากแรงดันได้

ใช้พลังงานน้อยลงในการผลิต HDPE เมื่อเทียบกับท่อที่ไม่ใช่พลาสติกอื่นๆ

HPDE มีน้ำหนักที่เบาและประหยัดในการเคลื่อนย้ายกว่าท่อเหล็ก

HDPE มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากกว่า PVC (Polyvinyl chloride, สัญลักษณ์ 3) และ Polycarbonate (สัญลักษณ์ 7) ที่อาจปลดปล่อย Bisphenol A ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ท่อพีอียังสามารถใช้งานในระบบประปา ภายในอาคารเป็นท่อน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัยถูกหลักอนามัยไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้งานเนื่องจากท่อ HDPE เป็นท่อที่ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นสนิม ไม่มีโลหะหนักไม่มีสารก่อมะเร็ง ทนต่อกรด ด่าง เกลืองานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 4

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน “งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 4” (4th Thai Geotechnical Conference) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 บจก.ไทยก้าวไกลกรุ๊ป ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นโรงงานสีเขียว
คุณสุนันท์ ตั้งจริยา กรรมการบริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เข้ารับประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในงาน “Thailand Industry Expo 2018” โดยพิธีมอบประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560-2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 420 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี 

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด และระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐาน สากลในการบริหารงานสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก SGS (Thailand) Limited ใน พ.ศ. 2560

   
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.