เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
เครื่องเชื่อม (Welding Machine) และเครื่องควบคุมการเชื่อม Data Logger (LDU) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "WIZDOM"

นอกจากท่อ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เครื่องเชื่อมก็มีส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อระบบท่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมและเครื่องควบคุมการเชื่อม (Data Logger) ที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานดังนี้
  • เครื่องเชื่อมแบบ Hydraulic Butt Fusion Welding Machine
  • เครื่องควบคุมการเชื่อม Data Logger (LDU) สำหรับเครื่องเชื่อมแบบ Butt Fusion
  • เครื่องเชื่อมแบบ Socket Fusion Welding Machine
  • เครื่องเชื่อมแบบ Electrofusion Welding Machine
  • เครื่องเชื่อมแบบ Manual Butt Fusion Welding Machine


เครื่องเชื่อมแบบ
Hydraulic Butt Fusion Welding Machine

เครื่องควบคุมการเชื่อม Data Logger (LDU)
สำหรับเครื่องเชื่อมแบบ Butt Fusion

เครื่องเชื่อมแบบ
Socket Fusion Welding Machine

เครื่องเชื่อมแบบ
Electrofusion Welding Machine

เครื่องเชื่อมแบบ
Manual Butt Fusion Welding Machine

การต่อท่อแบบ Butt Fusion / การเชื่อมท่อ HDPE

   
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.